Nederlands/Grammatica/Zelfstandige naamwoorden/Bezits-s

Inleiding bewerken

Lezen bewerken

Schrijven bewerken

Spreken en luisteren bewerken

Grammatica bewerken

Spelling bewerken

Toets bewerken

Fictie bewerken

Toetsenbank Nederlands bewerken

Centraal Schriftelijk Eindexamen bewerken


 Zie ook Apostrof

Apostrof en bezits-s bewerken

De apostrof wordt gebruikt als "bindmiddel" voor de genitief-s bij woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinker of lettergreepgrens. (De e moet klinken als /ee/, maar de é met accent krijgt geen apostrof.)

 • Opa's huis
 • Antigone's (deze e klinkt als /ee/) broer
 • Leo's auto
 • Baby's kleertjes
 • Castro's redevoering (waarbij wordt uitgegaan van een Nederlandse uitspraak van de als /o/ geschreven klank)

Alleen een s bewerken

Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden geen apostrof:

 • Sombermans probleem
 • Annettes vraag
 • Aimés antwoord
 • Argentiniës economie
 • Kinseys onderzoek
 • Melanies plaat
 • Saint-Tropezs stranden[1] (de z wordt niet uitgesproken)
 • Georges boek (van een Duitser die George heet)[2]

Hieronder valt ook de Engelse th. Men gaat ervan uit dat de meeste Nederlandstaligen die klank correct uitspreken, dus niet als /s/. Het is dus geen sisklank:[3]

 • Michael W. Smiths liederen

Alleen een apostrof bewerken

Als een naam eindigt op een sisklank (sibilant), wordt de apostrof gebruikt om de genitief-s weer te geven. De notatie van die sisklank is daarbij van geen belang. Sisklanken zijn: /s/, /z/, /sj/, /zj/, /tsj/, /dzj/.

 • Strijbosch' huis
 • Smits' gelijk (van Smits, niet van Smit)
 • Alex' buren
 • Strauss' voorouders
 • Bush' presidentschap
 • Paige' jurk
 • Alice' boek
 • George' boek (als George geen Duitser is)[2]
 • Georges' boek (van een Fransman die Georges heet)

Voor de Spaanse /z/ bestaat geen regel. De correcte (Castiliaanse) uitspraak is gelijk aan die van de Engelse /th/, maar de meeste Nederlandstaligen spreken deze klank aan het eind van een woord als /s/ uit. Dat geeft dan:

 • Fernández' gedichten

Eindigt de naam op een /s/ die niet wordt uitgesproken, dan wordt ook alleen een apostrof geschreven:

 • Charles' autoriteit (van een Fransman die Charles de Gaulle heet
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.