Nederlands/Grammatica/Werkwoorden

Inleiding bewerken

Lezen bewerken

Schrijven bewerken

Spreken en luisteren bewerken

Grammatica bewerken

Spelling bewerken

Toets bewerken

Fictie bewerken

Toetsenbank Nederlands bewerken

Centraal Schriftelijk Eindexamen bewerken


Bijna alle Nederlandse infinitieven hebben de uitgang -en. De enige uitzonderingen zijn de eenlettergrepige werkwoorden doen, gaan, slaan, staan, zien en zijn en de hiervan afgeleide infinitieven met een prefix, zoals door-gaan, ont-zien enz.

Om de stam van een werkwoord te vinden, wordt allereerst de uitgang -en (of alleen -n bij de bovengenoemde paar werkwoorden die niet op -en eindigen) van de stam afgehaald. Hierbij treden in grote lijnen dezelfde fonologische veranderingen op als bij het verwijderen van de meervoudsuitgang -en van het zelfstandig naamwoord.

Let op: omdat ook de werkwoorden doen en zien vallen onder de uitzonderingen die niet op -en eindigen, is een neologisme als *zelfvoorzienend dus ongrammaticaal.

Zie verder bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.