Nederlands/Grammatica/Werkwoorden

InleidingBewerken

LezenBewerken

SchrijvenBewerken

Spreken en luisterenBewerken

GrammaticaBewerken

SpellingBewerken

ToetsBewerken

FictieBewerken

Toetsenbank NederlandsBewerken

Centraal Schriftelijk EindexamenBewerken


Bijna alle Nederlandse infinitieven hebben de uitgang -en. De enige uitzonderingen zijn de eenlettergrepige werkwoorden doen, gaan, slaan, staan, zien en zijn en de hiervan afgeleide infinitieven met een prefix, zoals door-gaan, ont-zien enz.

Om de stam van een werkwoord te vinden, wordt allereerst de uitgang -en (of alleen -n bij de bovengenoemde paar werkwoorden die niet op -en eindigen) van de stam afgehaald. Hierbij treden in grote lijnen dezelfde fonologische veranderingen op als bij het verwijderen van de meervoudsuitgang -en van het zelfstandig naamwoord.

Let op: omdat ook de werkwoorden doen en zien vallen onder de uitzonderingen die niet op -en eindigen, is een neologisme als *zelfvoorzienend dus ongrammaticaal.

Zie verderBewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.