Nederlands/Grammatica/Voegwoorden

Inleiding bewerken

Lezen bewerken

Schrijven bewerken

Spreken en luisteren bewerken

Grammatica bewerken

Spelling bewerken

Toets bewerken

Fictie bewerken

Toetsenbank Nederlands bewerken

Centraal Schriftelijk Eindexamen bewerken


Een voegwoord is een woord dat de schakel vormt tussen twee hoofdzinnen in een samengestelde zin (nevenschikkend), of tussen een hoofd- en een bijzin (onderschikkend).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.